Praca w Japonii

Praca w Japonii

Nierzadko zwiedzenie kraju to początek zakochania się w nim. Wiele osób odwiedzających Japonię marzy, by osiąść tam na stałe. To może być trudne z uwagi na wiele czynników. Język musi być naturalnie na wysokim poziomie (nie ma tam, jak w Anglii, dużej grupy polonijnej, z którą możemy mówić po polsku). Jeżeli to opanujemy, możemy starać się o wizę pozwalającą na pracę w kraju. Ambasada albo konsulat może dać nam taką wizę – dopiero z nią będziemy mogli wjechać za granice Japonii jako osoby uprawnione do pracy zarobkowej. Aby uzyskać takową, musimy posiadać stopień naukowy uczelni wyższej. Kolejna przeszkoda to tzw. status zamieszkania. W Japonii jest kilkanaście takich statusów, są to na przykład dziennikarstwo, edukacja, inżynieria, rozrywka, biznes, zarządzanie, usługi międzynarodowe i tym podobne. Jeżeli na przykład mamy tytuł magistra inżyniera i staramy się o wizę dla inżyniera, możemy pracować tylko w takim zawodzie. W przypadku, gdy będziemy chcieli zmienić nasz zawód, konieczna jest kolejna wiza. Jeżeli chcemy zostać tam na długo – a chcemy – musimy postarać się o kartę pobytu. Od lipca zeszłego roku wstrzymano tzw. rejestrację obcych, a wprowadzono karty pobytu. Można ją uzyskać na lotnisku, jednak będzie ograniczona czasowo. Urząd imigracyjny może zezwolić na dłuższy pobyt lub pozwolić osiedlić się na stałe.