Najszybszy pociąg świata

Najszybszy pociąg świata

Najszybsze pociągi świata zdecydowanie jeżdżą właśnie w Japonii. Są niezwykle opływowe jeśli chodzi o kształt. Dzięki temu na pewno przyczynia się to do osiągania tak zawrotnych prędkości. Pociągi te nazywane są Shinkansen. Są głównym symbolem Japonii. Zasadniczo średnio jeżdżą z prędkością około 200 – 250 kilometrów na godzinę. Coraz nowsze pociągi osiągają częściej nawet 300 km na godzinę. Rekord to ponad 580 km na godzinę. Pociągi te zasadniczo nie spóźniają się wcale. Jeśli chodzi o skalę roku to jest to najwyżej 36… sekund. W Polsce to nie do pomyślenia. Jednak pociągi te naprawdę są bardzo dokładne, a cała kolej zdyscyplinowana. W Japonii nie ma miejsca na spóźnienia. Pociągi Shinkansen są odpowiednio zbudowane. Mają system odpowiednich hamulców, które uruchamiają się w razie trzęsień ziemi. Japonia znajduje się na styku płyt tektonicznych, zatem jest bardzo aktywna sejsmicznie. W związku z tym wszystko jest tam tak konstruowane, aby podczas trzęsień ziemi nie ulegało zniszczeniu oraz nie powodowało dodatkowego niebezpieczeństwa. Shinkansen pod tym względem są w zasadzie doskonałe. Nie ma na świecie drugiej takiej linii pociągowej. Cechy Shinkansenu przede wszystkim idealnie obrazują cechy osobowościowe Japończyków: dokładność, punktualność, odpowiedzialność. Mieszkając w Polsce można uznać, że Shinkansen byłby utopią, gdyby nie to, że przecież faktycznie istnieje gdzieś na drugim końcu świata.