Ceremonia picia herbaty

Ceremonia picia herbaty

Jednym z najważniejszych ceremoniałów w tradycji japońskiej jest ceremonia picia herbaty. Ma ona bardzo podniosły charakter. Nie jest już jednak dzisiaj aż tak praktykowana tak jak to było niegdyś. Teraz jest to raczej podtrzymywanie kultury i dbanie o to by tradycja japońska nie odeszła w zapomnienie i by młodzi ludzie byli świadomi swojego pochodzenia. Do ceremonii picia herbaty należy przystąpić tylko jeśli ma się na sobie kimono. Jest to strój bardzo odświętny, a ceremonia ta jest wielki przeżyciem. W czasie całej uroczystości pije się herbatę w proszku. Miejsce w którym odbywa się ceremonia ma wyglądać jak zupełnie inna rzeczywistość, jakby było nie z tego świata. Dlatego organizatorzy takich ceremonii na przykład tworzą specjalne, maleńkie wejście do pokoju ceremonii. Jeśli chodzi o nastrój, który panuje podczas ceremonii to muszą być zachowane cztery podstawowe cechy. Uczestnicy muszą przestrzegać następujących zasad – szacunku, harmonii, czystości ducha oraz spokoju. Na początku całej ceremonii każdy jej uczestnik pije z jednego, wspólnego naczynia. Dopiero później każdy otrzymuje swoją czarkę z której może pić. Nie wolno herbaty pić w ciszy. Herbatę powinno się pić jak najgłośniej. Jeśli chodzi o zakończenie to pod koniec najbardziej szanowany uczestnik ceremonii powinien powstać i podziękować gospodarzowi i organizatorowi.